Call : +012 (3456) 7845 Email : support@gmail.com
Location : 230 Main Street, Denmark Working Hours : Sun - Friday 24hr

Borger

Velkommen til Tuso

Information til borger/pårørende

TUSO henvender sig til voksne borgere, som har forskellige former for psykiske funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, ADHD, og tilknytningsforstyrrelse. Målgruppen hos TUSO har i tilknytning til dette ofte en uhensigtsmæssig adfærd og anden psykisk vanskelighed.

TUSO henvender sig ikke til borgere med fysiske handicaps, eller med misbrug.

Hverdagen i Tuso

Hos TUSO er en af vores kerneværdier, at borgerne har en indvirkning i deres eget liv og dagligdag. Det er derfor essentielt, at vi, i samarbejde med borgerne, etablerer en hverdag for dem, hvor de selv har mulighed for at ytre deres behov. Borgerinddragelse er centralt, da det giver borgerne rig mulighed for at kunne udvikle sig. Vi etablerer derfor jævnligt møder for borgerne. Herunder noteres borgernes behov, værdier, interesser, fremtidige planer og ønsker, for at kunne imødekomme disse.

Hverdagen for borgerne hos TUSO består bl.a. i at kunne udføre en række aktiviteter der medfører at borgerne udlever en dyd for at yde noget for dem selv.

Dette sker ofte efter aftale om borgerne ønsker at udføre aktiviteterne på selve botilbuddet eller udenfor botilbuddet.

Hverdagens opgaver bestående af ADL-træning udføres også hos TUSO, med henblik på at øge borgernes interesse for dagligdagspligter. Dette er indenfor områder såsom indkøb til eget forbrug, tøjvask, rengøring af egen matrikel og diverse fællesarealer og madlavning. Derudover vil borgerne blive støttet med at administrere deres økonomi således at borgerne får et indblik i, hvordan de kan anvende deres rådighedsbeløb på bedstevis m.m.  

Har du lyst til at høre mere eller komme og besøge os, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

 

Sammenarbejde med pårørende

Det er nødvendigt for os at inddrage borgernes familie og pårørende i deres dagligdag, såfremt borgerne kan informere dem om deres personlige udvikling. Familierne og pårørende er en stor hjælpekilde for borgerne.

Det er derfor vigtigt for os at kunne imødekomme borgernes behov i form af selskabelighed og kontakt med familie og pårørende til hverdag.

Personalet understøtter og motiverer til at etablere og vedligeholde en tilknytning mellem borger og deres familier, for at kunne fremme deres ønsker og behov. Dette er samtidig også gældende for deres sociale netværk, udenfor botilbuddet, i form af borgernes venner og bekendte.

Vi er åbne for besøg på botilbuddet der udføres af familie og pårørende. Borgernes private matrikel kan samtidig også anvendes, når de har besøgende, for at kunne have private sammenkomster. 

Har du som pårørende brug for at skabe kontakt med personalet, er der altid rig mulighed for at få kontakt til kontaktpersonen for den pågældende borger. Du er som udgangspunkt altid velkommen til at henvende dig med alle dine spørgsmål, men vi tager naturligvis hensyn til den enkelte borger og dennes ønske om, hvad samarbejdet og dialogen med de pårørende skal omfatte.

Når vi indskriver en ny borger til botilbuddet, kan borgeren og familien få oplysninger til kontaktpersonen for borgeren.

Har du manglende informationer på kontaktpersonen, har du altid mulighed for at kunne henvende dig til personalet eller ledelsen.

Sammenarbejde med pårørende

Det er nødvendigt for os at inddrage borgernes familie og pårørende i deres dagligdag, såfremt borgerne kan informere dem om deres personlige udvikling. Familierne og pårørende er en stor hjælpekilde for borgerne.

Det er derfor vigtigt for os at kunne imødekomme borgernes behov i form af selskabelighed og kontakt med familie og pårørende til hverdag.

Personalet understøtter og motiverer til at etablere og vedligeholde en tilknytning mellem borger og deres familier, for at kunne fremme deres ønsker og behov. Dette er samtidig også gældende for deres sociale netværk, udenfor botilbuddet, i form af borgernes venner og bekendte.

Vi er åbne for besøg på botilbuddet der udføres af familie og pårørende. Borgernes private matrikel kan samtidig også anvendes, når de har besøgende, for at kunne have private sammenkomster. 

Har du som pårørende brug for at skabe kontakt med personalet, er der altid rig mulighed for at få kontakt til kontaktpersonen for den pågældende borger. Du er som udgangspunkt altid velkommen til at henvende dig med alle dine spørgsmål, men vi tager naturligvis hensyn til den enkelte borger og dennes ønske om, hvad samarbejdet og dialogen med de pårørende skal omfatte.

Når vi indskriver en ny borger til botilbuddet, kan borgeren og familien få oplysninger til kontaktpersonen for borgeren.

Har du manglende informationer på kontaktpersonen, har du altid mulighed for at kunne henvende dig til personalet eller ledelsen.

Sundhed og kost

Vi gør os umage med at planlægge kost for borgeren, alt efter den enkeltes ønske.  Kostpolitikken lægger sig op efter fødevarestyrelsens 7 kostråd som læner sig op ad en sund og varieret kost for den enkelte borger. Kosten er den enkelte borgers eget valg.

Kostrådene er en vejledning for, hvordan borgeren kan opnå en sundere og mere miljøvenlig kost til daglig, hvis de selv ønsker dette.

Madplan for ugen

I samarbejde med borgeren, vil vi udføre en madplansordning, som overskueliggøre til- og fravalg på menuen på de adskillige dage. Madplanen sammensættes med personalet sammen med den enkelte borger. På denne måde kan borgeren også få et bedre indblik i økonomien, og man kan hen over tiden se, hvordan borgerens kost har forholdt sig.

Fysisk aktivitet

Vi bestræber os på at udføre mindst én aktivitet ugentlig for den enkelte borger, der bl.a. består af fysisk aktivitet, der er muligt for alle borger at udføre. Disse aktiviteter kan bestå af træning, gåture, udendørs fodbold, eller anden aktivitet som borgeren ønsker.

Sundhed og kost

Vi gør os umage med at planlægge kost for borgeren, alt efter den enkeltes ønske.  Kostpolitikken lægger sig op efter fødevarestyrelsens 7 kostråd som læner sig op ad en sund og varieret kost for den enkelte borger. Kosten er den enkelte borgers eget valg.

Kostrådene er en vejledning for, hvordan borgeren kan opnå en sundere og mere miljøvenlig kost til daglig, hvis de selv ønsker dette.

Madplan for ugen

I samarbejde med borgeren, vil vi udføre en madplansordning, som overskueliggøre til- og fravalg på menuen på de adskillige dage. Madplanen sammensættes med personalet sammen med den enkelte borger. På denne måde kan borgeren også få et bedre indblik i økonomien, og man kan hen over tiden se, hvordan borgerens kost har forholdt sig.

Fysisk aktivitet

Vi bestræber os på at udføre mindst én aktivitet ugentlig for den enkelte borger, der bl.a. består af fysisk aktivitet, der er muligt for alle borger at udføre. Disse aktiviteter kan bestå af træning, gåture, udendørs fodbold, eller anden aktivitet som borgeren ønsker.

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til os